Preguntes més freqüents Grau en Administració d'Empreses

29/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Administració d'Empreses? 

El grau en Administració d’Empreses ofereix una formació completa, innovadora i de qualitat, orientada a proporcionar les destreses, coneixements i habilitats necessaris per tal de formar professionals amb capacitat per a dirigir i gestionar tot tipus d’empreses, a banda d’altres tipus d’organitzacions com per exemple fundacions i ONGs, a més de poder desenvolupar la seua tasca professional a l’àmbit de l’assessorament i en els cossos tècnics en tot tipus d’administracions públiques.

L'alumnat que finalment es decidisca per Administració d’Empreses, a banda de la direcció general de l’empresa, podrà exercir la seua activitat en qualsevol de les seues àrees funcionals, particularment en àmbits com ara gestió d’operacions, gestió i promoció comercial, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres, etc. A banda, aquests estudis de grau donen també a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar el seu propi projecte empresarial.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

-Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica
- Sales d'estudi
- Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.

4. Com es pot accedir al títol del grau? 

Les possibles vies d'accés son les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi han programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits


10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat / no presentada".

11. Hi ha possibilitat de rebre les assignatures en altres idiomes?

El grau en Administració d'Empreses ofereix des del curs 2011/12 la possibilitat de cursar tot o quasi tot el grau en anglès, en un grup específic. Actualment s'ofereixen més del 50% de les assignatures en anglès i l'objectiu és poder ampliar aquesta oferta en els pròxims cursos fins a cobrir quasi la majoria de les assignatures. També des dels seus inicis, una gran part de les assignatures tenen un grup amb docència en valencià.


Més informació

12. Puc cursar part dels meus estudis en una altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Pots fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques en el grau en Administració d'Empreses.

14. Què és el treball de final de grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.


15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Másters i doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Administració d'Empreses poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màsters oficials:

Màster universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

Màster universitari en Gestió de la Qualitat.

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

-Màsters propis:

Màster en Business Administration (MBA)

Màster en Digital Development Management – Online

Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

Màster en línia en Creació de Noves Empreses Internacionals

Màster en Business Data Science


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Entre les eixides professionals més habituals es troben: 

- Llocs de responsabilitat en la gestió general de l'empresa i en àrees relacionades amb: compres, logística, planifcació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats i comunicació, entre altres.

- Empresària o empresari.

- Exercici lliure de la professió al camp de la consultoria de gestió, consultoria en recursos humans, comerç exterior, auditoria de comptes, assessoria fscal i comptable, analista d'inversions, entre altres.

- Accés a la funció pública en llocs tècnics comercials de l'Estat, inspecció d'institucions de crèdit, llocs tècnics superiors de l'administració general, intervenció i tresoreria de l'administració local, auditoria del Tribunal de Comptes, inspecció d'Hisenda, inspecció de treball, entre els més habituals.

Més informació

17. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Administració d'Empreses pot obtenir un segon títol de grau en Economia i/o grau en Finances i Comptabilitat.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
Tindre un rendiment excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de sol·licitar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació

18. Què són els dobles títols internacionals?

Els dobles títols internacionals són aquells en els quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes universitats.

Aquesta titulació et dona accés al doble títol internacional amb la Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia).

Més informació


19. Qui és el vicedegà de la titulació? 

Miguel Ángel López Navarro

Despatx JC1048DD

Telèfon: 964 38 7113
Adreça electrònica: mlopez@uji.es

20. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos al web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus