UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Model integrador. En el nostre model curricular integrat les assignatures s’imparteixen per diverses àrees de coneixement, que comparteixen un mateix programa i una mateixa avaluació.

- Recursos assistencials òptims i instal·lacions adequades a la metodologia didàctica. Tota la xarxa sanitària assistencial de la província de Castelló està posada a disposició de l’alumnat de Medicina. Disposem de quatre hospitals i de 15 centres de salut acreditats per a la docència. Açò suposa una ràtio envejable per a les pràctiques de l’alumnat, tenint en compte que només s'admeten 80 discents per curs.

- Àmplia oferta d’assignatures optatives. El pla d’estudis que hem dissenyat atorga la possibilitat que 18 crèdits ECTS siguen configurats pel mateix alumnat (l'oferta comprèn possibilitats tan diverses com ara la medicina esportiva, la investigació de resultats en salut i farmacoeconomia, les cures pal·liatives, l’anestesiologia i el tractament del dolor, la biotecnologia, tècniques en cirurgia, medicina física i rehabilitació, etc.).

- Nous recursos d’informació digital: utilització de noves aplicacions de programari en el camp de les cures per a la salut.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Informació proporcionada per: InfoCampus