UJI

Pràctiques externes

1. Objectius docents

Les pràctiques externes del Grau de Medicina permetran que el alumne puga desenvolupar actituds i aptituds relacionades amb la activitat assistencial, i adquirisca hàbits i valors propis de la professió mèdica.

El principal objectiu és el desenvolupament de una sèrie de competències transversals generals i altres específiques de cada camp de la medicina.

Dins de les competències generals està el aprenetatge de la correcta elaboració d'una història clínica, i el desenvolupament d'habilitats comunicatives que li permetran, dins de l'entrevista clínica, una correcta transmissió d'informació al malalt. També la consecució de valors professionals, actituds i comportaments ètics, així com l'adquisició d'hàbits de treball en equip. A més a més, la iniciació als conceptes i metodología bàsica en investigació clínica i  la familiarització amb el entorn sanitari a nivell institucional.

Les competències específiques es detallen dins de les guies docents

Les assignatures de Pràctiques Externes del Prácticum de sisè curs són les següents:

 • Pràctiques Integradas de Clínica Mèdica i Mèdic-quirúrgica (PE). Guia docent 
 • Pràctiques Integradas de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE). Guia docent 
 • Pràctiques Integrades d'Atenció Primària (PE).Guia docent 
 • Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE). Guia docent
 • Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria (PE). Guia docent 

Però a més, en segon hi ha una assignatura obligatòria que consisteix en exclusivament en pràctiques clíniques en Centres de Salut, i en quart i cinquè curs també hi ha dues assignatures que consisteixen exclusivament en pràctiques clíniques:

 • Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica (OB). Guia docent 
 • Pràctiques de Clínica Mèdic-quirúrgica I (OB). Guia docent 
 • Pràctiques de Clínica Mèdic-quirúrgica II (OB). Guia docent 

Per tant, són tres assignatures que s'inclouen en aquest apartat, encara que es tracte d'assignatures obligatòries que consisteixen solament en pràctiques clíniques i que no pertanyen al Prácticum.

La tutoria de cada estudiant durant els diferents periodes de pràctiques, estarà a càrrec dels professors de la Universitat i els col.laboradors docents del diferents Centres Sanitaris.

Per a cursar les pràctiques tutelades (PE), no només han de tenir aprovat el 90% dels ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries sinó també els mòduls 1 i 2.

 • Mòdul 1: Morfologia, estructura i funció del cos humà
 • Mòdul 2: Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca

2- Tipologia de las entitats en que realizaran les pràctiques externes:

 • Hospitals:
  • Hospital General Universitari de Castelló
  • Consorci Hospitalari Provincial
  • Hospital la Plana de Villarreal
 • Centres de Salut
  • Departament de Salut de Castelló
   • Alcora
   • Almassora
   • Barranquet
   • Benicàssim
   • Fernando el Católico
   • Gran Vía
   • Grao de Castelló
   • Illes Columb/Raval
   • 9 d’Octubre
   • San Agustín-Borriol
   • Palleter
   • Pintor Sorolla
   • Rafalafena
   • Orpesa
   • Atzeneta
   • Vall d’Alba/Benlloch/Vilafamés
  • Departament de Salut de La Plana
   • Borriana I
   • Borriana II
   • Vila-real Carinyena.
   • Vila-real Cano Royo
   • Vila-real Bovila
   • Onda I
   • Onda II
   • Vall d’Uixó I
   • Vall d’Uixó II
   • Artana
   • Nules
   • Betxí
 • ONGs
 • Medicus Mundi
 • Centres de discapacitats
  • Centre de Dia de Creu Roja Castelló
  • Afanias
 • Unitats de Salut Mental
  • Departament de la Plana
   • Unitat de Salut Mental de Burriana
   • Unitat de Salut Mental de La Vall d'Uixó.
   • Unitat de Salut Mental de Vila-real
  • Departament de Castelló
   • Unitat de Salut Mental Illes Columbretes
   • Unitat de Salut Mental de Rafalafena
   • Unitat de Salut Mental de El Grao
  • Interconsulta de l'Hospital General
  • Consorci Hospitalari Provincial
  • Programa de Infantil i Trastorns de la Conducta Alimentària
  • Unitat de Hospitalizació Psiquiàtrica
  • Unitat de Mitja Estada
  • Hospital de Dia de Vila-real
 • Centre de Salut Pública de Castelló.

 3-Programa ERASMUS Pràctiques:

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus