UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Medicina

Última modificació: 19/12/2018 | Font: InfoCampus

1. Què és el grau en Medicina?

L'objectiu genèric dels estudis de Medicina és preparar professionals d'acord amb les necessitats essencials del que serà la pràctica de la medicina en el segle XXI. És a dir, formar metges i metgesses capaços d'indicar i realitzar activitats de promoció, manteniment i recuperació de la salut. Es defineix un ensenyament efectiu que ha de proporcionar els fonaments per a la posterior formació en qualsevol de les branques de la medicina. Això suposa proporcionar un aprenentatge que tinga en compte la responsabilitat social dels metges i metgesses, els principis de la investigació biomèdica, la seua implicació en la comunitat en què treballaran i la relació amb la formació mèdica de postgrau.

Els graduats i graduades en Medicina per l'UJI aplicaran el model biopsicosocial d'atenció, seran professionals ètics, científics, humans i amb seguretat en ells mateixos, capaços de treballar en un sistema sota exigències d'eficàcia i eficiència, perfectament formats en competències relatives a la comunicació i amb una disponibilitat òptima per al treball en equip.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències de la Salut.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències de la Salut (FCS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Disposa d'aules ordinàries proveïdes de taules multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 40 punts de xarxa, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: saló d'actes amb un aforament de 235 persones, una sala de graus amb aforament per 62 persones, una sala de juntes per 28 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents.

- Sales de simulació 4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

A més, a cada estudiant o estudianta se l'inclou en un programa tutorial des de l'inici dels seus estudis i disposa d'un professor o professora tutor o tutora acadèmic per al seguiment de tota la titulació.
A més, es compta amb infermeres de referència durant el període clínic.


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o estudianta la presa de decisió sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I


1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Les Pràctiques Externes, en forma de rotatori clínic, suposen el 50% de temps dels cursos segon, tercer i quart i es realitzaran en centres assistencials dels departaments de salut de Castelló.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Medicina.

13. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Medicina. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se supere el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les Pràctiques Externes.14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Medicina poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:
- Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar
- Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat una vegada acabada la formació especialitzada corresponent (programa MIR).
- Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria farmacèutica i/o biotecnològica).
- Gestió, administració i gerència de centres sanitaris, així com gestió i coordinació d'organitzacions d'assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances privades de salut, ONG, etc.).
- Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (medicina, infermeria, fisioteràpia, etc.) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional, etc.).

Més informació:


16. Qui és el vicedegà de la titulació?

Conrado Martínez Cadenas
Unitat Predepartamental de Medicina
Despatx: NA3003DD
Telèfon: 964 387724
Correu electrònic: ccadenas@uji.es


17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat a local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Horari d'atenció personalitzada:  De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a: info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus