UJI
  • UJI
  • Què és?

Què és?

La paraula enginyeria significa «engendrar, crear, projectar, idear, buscar la manera...». Tots aquests conceptes dibuixen el perfil del que es considera l’art d’aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques en totes les seues determinacions dins de les tecnologies  de la informació i de les comunicacions.

L’enginyer o enginyera en Informàtica és capaç de dissenyar, d’implantar i de mantindre sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats per les empreses i les organitzacions, amb especial atenció a la interconnexió de computadores, als sistemes d’informació i a la informàtica aplicada a la indústria.

La formació de l’enginyer o enginyera en Informàtica ha de presentar una base de coneixements fonamentals que li permeten adaptar-se al ritme de canvi de les noves tecnologies.

Principalment, les activitats de base es realitzen en els camps de l’anàlisi (l’analista estudia les característiques del problema i proposa les estratègies per solucionar-lo) i el de la programació (el programador o programadora redacta les operacions successives que un ordinador ha de realitzar).

L’enginyeria Informàtica dóna als titulats i titulades una visió amplia i generalista dels processos informàtics (maquinari, programari, necessitats informàtiques de les organitzacions, etc.). També dóna els coneixements necessaris per entendre qualsevol aplicació, sistema o tecnologia.

La informàtica és una disciplina que s’ocupa del tractament automàtic de la informació per arribar a objectius diversos, com ara:

          - La realització de càlculs complexos a altes velocitats.

          - L’accés ràpid a informació emmagatzemada en arxius de memòria.

          - L’organització de la informació.

La base formativa d’aquests estudis està constituïda per la interrelació de quasi totes les branques del saber científic, que fonamentalment són: matemàtiques, lògica, enginyeria, electrònica, estadística, economia, física i lingüística.

Informació proporcionada per: InfoCampus