UJI
  • UJI
  • Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • Plantilla de professorat amb experiència prèvia en formació en matèries relacionades amb l’administració d’empreses i el màrqueting.
  • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant el programa acadèmic com el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (Aula Virtual, equipament audiovisual a les aules, etc.).
  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions, etc., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.
  • Programes Erasmus amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units, Canadà i Austràlia.
  • Segona titulació: es poden obtenir dues titulacions, que poden ser el doble grau amb Finances i Comptabilitat (cursant sols 90 crédits més) o amb el grau en Economia (102 crédits més).
  • Possibilitat d’obtenir un Doble Títol Internacional amb la Università Degli Studi Di Modena e Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).
  • Docència en anglès en almenys un dels grups des del primer curs, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació.
  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes de l'ámbit econòmic i empresarial especialitzades, bases de dades de l'àmbit econòmic i empresarial.
Informació proporcionada per: InfoCampus