panoramica UJI
Perfil d’ingrés

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans seria convenient que tinguere aptituds com les que es relacionen a continuació:

  • Interès per aspectes relacionats amb el món laboral
  • Comprensió i anàlisi de textos
  • Bona expressió oral i escrita
  • Capacitat de síntesi i argumentació
  • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
  • Disposició per al treball en equip
  • Constància i responsabilitat en el treball

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16