Treball de final de grau

Treball de recerca que reflectisca la utilització de tots els recursos necessaris (bibliografia, jurisprudència, bases de dades, mètodes de recerca empírics, etc.) i que desenvolupe un aspecte concret, innovador i/o rellevant relacionat amb els àmbits de la gestió i administració pública.

Els idiomes docents d'aquesta assignatura seran: Castellà (3 ECTS) i Inglés (3 ECTS)

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura és imprescindible haver aprovat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures de formació bàsica), excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16