panoramica UJI

Enginyeria de fabricació

Última modificació: 29/07/2014 | Font: USE

Sistemes integrats de disseny i fabricació (els treballs de recerca d'aquesta línia se centren en l'estudi i desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines que faciliten la integració de les àrees de disseny i desenvolupament de nous productes, fabricació, qualitat i medi ambient. D'entre tot aquest conjunt de metodologies/tècniques, dirigides a satisfer els requisits que la fabricació actual demana -paradigmes de la fabricació ajustada, de ràpida resposta, àgil i/o sostenible- són d'especial interès les vinculades amb: disseny per a fabricació (DFMA), la planificació i simulació de processos de conformat (CAPP/CAM); el tractament integrat de toleràncies en productes i sistemes de fabricació; l'optimització de processos de conformat des de la perspectiva de l'impacte ambiental i eficiència energètica; la reconfigurabilitat de sistemes de fabricació; o el monitoratge i el control intel·ligent de processos de fabricació); Gestió de processos en l'empresa de fabricació (els treballs de recerca d'aquesta línia se centren en l'estudi i la millora de la gestió per processos en entorns distribuïts i multiorganització i d'una forma especial en tots aquells processos d'enginyeria que són intensius en dades del producte i processament - disseny, fabricació, qualitat, manteniment, medi ambient, etc. Entre els temes d'interès d'aquesta línia podem citar els següents: integració per processos; modelització de sistemes, processos i dades; simulació de processos; gestió del cicle de vida del producte; gestió de processos de disseny i fabricació concurrents i col·laboratius, etc.)

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16