Química Sostenible, Química Supramolecular i Materials Avançats

16/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Línies temàtiques de treball:

  • Processos d'autoassemblatgeL'autoassociació i autoassemblatge d'estructures peptídiques està en la base tant de nombrosos processos biològics vitals com de diferents processos patològics, com ara la malaltia d'Alzheimer. L'autoassociació de les estructures pseudopeptídiques preparades per nosaltres ha donat lloc a diferents sistemes d'interès entre els quals s'inclouen la formació d'organogels per a un ampli rang de dissolvents orgànics, l'obtenció d'estructures cristal·lines que permeten una millor comprensió dels paràmetres d'empaquetament en diferents sistemes proteics o la formació d'estructures fibrilars o vesiculars en funció de petits canvis en l'estructura.

  • Receptors pseudopeptídics. Estudi de sistemes pseudopeptídics, preferentment amb simetria C2, preparats mitjançant combinació de subunitats estructurals derivades d'aminoàcids amb unitats abiòtiques no presents en els pèptids i proteïnes naturals.

  • Màquines moleculars. Moltes de les estructures macrocícliques preparades posseeixen elements dinàmics el moviment dels quals pot regular-se mitjançant diferents estímuls externs, donant lloc al que es coneix com a màquines moleculars.

  • Sistemes preorganitzats. Aproximacions biomimètiques a la síntesi de sistemes macrocíclics. Una reacció de macrociclació és un procés complex que, habitualment, es desenvolupa amb poca eficiència. Les reaccions d'oligomerització competeixen amb avantatge amb la ciclació desitjada. La naturalesa utilitza sistemes altament preorganitzats per a optimitzar aquest procés. Assumint aquesta aproximació biomimètica, hem desenvolupat diferents estratègies per a la realització de macrociclacions [1+1] basades en la preorganització conformacional i en efectes solvofòbics, macrociclacions [2+2] basades en una preorganització determinada per elements configuracionals i macrociclacions [2+2] basades en l'ús de plantilles aniòniques de tipus orgànic. En l'actualitat estem estudiant amb detall els paràmetres estructurals que determinen l'èxit d'aquests processos.

  • Reconeixement selectiu. Desenvolupament de sensors. Molts dels sistemes peptidomimètics preparats són capaços d'interaccionar selectivament amb diferents molècules d'interès biològic i/o mediambiental. La incorporació de subunitats estructurals contenint cromòfors capaços de general un senyal lluminós en el visible o un senyal fluorescent ens han permès el desenvolupament de diferents sensors.

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus