Activitats formatives del programa

21/04/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions i patents (200hores/publicació indexada o patent)
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Assistències a cursos acreditats (perquè siga avaluable caldrà realitzar un mínim de 30 hores durant tres cursos acadèmics)
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Assistència a esdeveniments científics (50 hores/congrés amb comunicació; 25 hores/congrés sense comunicació (perquè siga avaluable caldrà realitzar un mínim de 30 hores durant tres cursos acadèmics)
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en altres centres de recerca (estada mínima avaluable d'un mes)​
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 •  Activitats formatives transversals
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 60
  • Hores màxim: 60
 • Seminaris  (obligatòria, 60 hores)
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 20 hores/curs acadèmic
  • Hores màxim: 60
1. Consulta l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulta el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Assistències a cursos acreditats (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Perquè siga avaluable caldrà realitzar un mínim de 30 hores durant 3 cursos acadèmics
  • Cursos que no presenten hores en el certificat; un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Formació transversal (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 60
  • Hores màxim: 60
 • Congressos / jornades (optatiu)
  • Perquè la participació en congressos /jornades (nacionals + internacionals) siga avaluable caldrà realitzar un mínim de 30 hores durant tres cursos acadèmics.
  • Nacionals:
   • Assistència sense presentació: 10 hores
   • Assistència amb presentació: 20 hores
  • Internacionals:
   • Assistència sense presentació: 25 hores
   • Assistència amb presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en universitats o centres de recerca (optatiu)
  • Estada mínima avaluable d'un mes: 100 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Publicacions i patents (obligatori)
  • En el cas de recerca de caràcter industrial es podran valorar els informes corresponents.
  • Article indexat JCR, SCIMAGO: 200 hores
  • Capítol de llibre en editorial rellevant: 200 hores
  • Patent: 200 hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Seminaris / reunions de seguiment de projectes R+D+i (obligatori)
  • El certificat ha de signar-lo per la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual.
  • Cada reunió es computarà per dues hores (orientatiu).
  • Hores mínim: 20 hores per curs acadèmic
  • Hores màxim: 60 hores totals
Informació proporcionada per: InfoCampus