panoramica UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 10/05/2016 | Font: USE

Publicacions i patents (Obligatòria, 500 hores)

Assistències a cursos acreditats (Optativa, 200 hores)

Assistència a esdeveniments científics  (Optativa, 150 hores)

Estades en altres centres de recerca (Optativa, 500 hores)

Seminaris  (Obligatòria, 60 hores)

Activitats formatives transversals (Optativa, 60 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16