UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Programa de doctorat en Química Sostenible

Programa de doctorat en Química Sostenible

02/12/2021 | InfoCampus

La repercussió de la química en la vida quotidiana del ciutadà és extraordinària. Durant dècades, els processos químics s'han realitzat sense considerar la seua repercussió en el medi ambient i en la salut dels ciutadans. Segons el codi de conducta de l'American Chemical Society: “Els químics han de comprendre i anticipar-se a les conseqüències mediambientals del seu treball. Els químics tenen la responsabilitat d'evitar la pol·lució i de protegir el medi ambient”. Per a assumir aquesta responsabilitat, s'ha implementat el doctorat interuniversitari en Química Sostenible, la qual cosa implica la formació dels estudiants en el disseny de productes i processos químics que reduïsquen o eliminen l'ús i generació de substàncies perilloses (d'acord amb els principis de la química sostenible).

El programa de doctorat en Química Sostenible és un programa interuniversitari, coordinat per la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Natividad Cabedo Gomar
Coordinació acadèmica: Dra. Belén Altava Benito 

Programa de doctorat en Química Sostenible
Informació proporcionada per: InfoCampus