Professorat del programa

26/10/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, aquests disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN LABORATORI DE PSICOLOGIA I TECNOLOGIA

Dra. Cristina Botella Arbona (botella@uji.es)

Dra. Azucena García Palacios (azucena@uji.es)

Dra. Soledad Quero Castellano (squero@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT EN CONTEXTOS LABORALS I EXTRALABORALS

Dra. Marisa Salanova Soria (marisa.salanova@uji.es)

Dr. Jesús Rosel Remírez (rosel@uji.es)

Dr. Rafael Ballester Arnal (rballest@psb.uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA

Dr. César Ávila Rivera (avila@uji.es)

Dra. Dolors Girbau Massana (girbau@uji.es)

Dr. Javier Moltó Brotons (molto@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ADDICCIONS

Dra. Mercé Correa Sanz (correa@uji.es)

Dra. Micaela Moro Ipola (moro@uji.es)

Dr. Generós Ortet Fabregat (ortet@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT I INTERVENCIÓ FAMILIAR, EDUCATIVA I SOCIAL

Dra. Rosana Clemente Estevan (clemente@uji.es)

Dra. María Jesús Presentación Herrero (presenta@uji.es)

Dra. Lidón Villanueva Badenes (bvillanu@uji.es)

Dra. Rosa García Castelar (rosa.garcia@uji.es)

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus