panoramica UJI

Directors i directores de tesi externs al programa

Última modificació: 27/03/2018 | Font: USE

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Psicologia que estan supervisant tesi en l'actualitat.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Agost Felip, María Raquel (Raquel.Agost@uji.es)

Andrés Roqueta, Clara (candres@uji.es)

Bresó Esteve, Edgar (edgar.breso@uji.es)

Cifre Gallego, Eva (Eva.Cifre@uji.es)

Forn Frías,Cristina (forn@uji.es)

García Bacete, Francisco Juan (fgarcia@uji.es)

González Aragón, Carlos Manuel (aragon@uji.es)

Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio (iribes@uji.es)

Llorens Gumbau, Susana (llorgum@uji.es)

Martínez García, Fernando (femartin@uji.es)

Martínez Martínez, Isabel María (Isabel.Martinez@uji.es)

Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta (miquel@uji.es)

Pastor Verchili, María del Carmen (mpastor@uji.es)

Sánchez Pérez, Ana Maria (sanchean@uji.es)

Carrero Planes, Virginia Elena (carrero@uji.es)

Jara Jiménez, María Pilar (jara@uji.es)

Pinazo Calatayud, Daniel (Daniel.Pinazo@uji.es)

Collado Boira, Eladio Joaquin (colladoe@uji.es)

Colomer Diago, Carla (colomerc@uji.es)

Górriz Plumed, Ana Belén (gorriz@uji.es)

Martínez Cadenas, Conrado (ccadenas@uji.es)

Pena Garijo, Josep Andreu (jpena@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Pérez Díaz, Addiel (Universitat Autònoma de Ciudad Juárez)

Osma López, Jorge Javier (Universitat de Saragossa)

García Campayo, José Javier (Universitat de Saragossa)

Lanuza Navarro, Enrique (Universitat de València)

Cebolla Martí, Ausiàs Josep (Universitat de València)

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16