UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 10/05/2016 | Font: USE

Publicacions indexades (Obligatòria, 200 hores)

Mobilitat (Obligatòria, 150 hores)

Participació en congressos (Obligatòria, 150 hores)

Assistència a seminaris (Obligatòria,150 hores)

Reunió de seguiment de projectes de R+D competitius  (Optativa, 20 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu