Professorat del programa

02/06/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN FILOSOFIA PER A LA PAU I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA PAU

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE VIDAPROFESSORAT EXTERN AL PD en Pau, Conflictes i Desenvolupament:

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:


Professorat extern al PD pertanyent a altres institucions:

Informació proporcionada per: InfoCampus