UJI
  • UJI
  • Desenvolupament social, sostenibilitat i qualitat de vida

Desenvolupament social, sostenibilitat i qualitat de vida

Última modificació: 15/02/2017 | Font: InfoCampus

Aprofundiment en les estratègies de desenvolupament social i pau des de les qüestions més formalitzades fins als aspectes més vinculats als processos d'empobriment, passant pels factors de vulnerabilitat i grups en situació de risc social. Anàlisi de l'impacte econòmic, social i ambiental de processos i estratègies organizacionales, Governança de les organitzacions i models de desenvolupament sostenible.

Informació dels grups d'investigació que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus