UJI

Activitats formatives del programa

Última modificació: 10/04/2019 | Font: InfoCampus

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Elaboració d'una publicació per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi 
  • Caràcter: Optativa
  • Hores Mínim: 
  • Hores Màxim: 200
 • Seminari permanent de Recerca
  • Caràcter: Obligatòria
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics
  • Caràcter: Obligatòria
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca
  • Caràcter: Obligatòria
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 80
 • Assistència a congressos i conferències de caràcter científic
  • Caràcter: Optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics
  • Caràcter: Optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
 • Seguiment de reunions de Projectes d'I+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Caràcter: Optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
 
1. Consulta l'oferta per aquest curs acadèmic.
2 Consulta el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminari Permanent de Recerca (Obligatori)
  • 1 sessió de discussió mensual (10 sessions en total) en la qual participen obligatòriament els estudiants del programa i voluntàriament els professors interessats en l'objecte de la discussió.
  • A l'estudiant de doctorat se li computen dues hores per la preparació del material de la sessió (estudi, elaboració de temes de discussió) i tres hores de treball en la sessió.
  • Hores Mínim: 50
  • Hores Màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics (Obligatori)
  • Selecció d'1 curs de 20 hores presencials mínim i almenys 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Participació com a ponent en el marc de seminaris sobre matèries relacionades directament amb el seu doctorat.
  • Hores Mínim: 100
  • Hores Màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca (Obligatori)
  • Selecció d'1 curs de 20 hores presencials i 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Hores Mínim: 80
  • Hores Màxim: 80
 • Asistencia a congresos y conferencias de carácter científico* (Optatiu)
  • Comunicació en congrés internacional amb publicació en acta: Fins a 100 hores
  • Comunicació en congrés nacional amb publicació en acta: Fins a 50 hores
  • Comitè científic organitzador de congressos: Fins a 50 hores   
  • Participació com a ponent en jornades científiques o seminaris: Fins a 50 hores
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
 • Elaboració de publicacions per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi* (Optatiu)
  • Articles en revistes indexades: 
   • Article publicat en revista ISI (Q1 a Q3): 200 hores
   • Article publicat en revista ISI Q4, Scopus, Latindexo equivalent: Fins a 150 hores
  • Llibres i capítols de llibre:
   • Llibre complet en editorial de prestigi: Fins a 200 hores
   • Llibre complet: Fins a 150 hores
   • Edició de llibre en editorial de prestigi: Fins a 150 hores
   • Edició de llibre: Fins a 100 hores
   • Capítol de llibre en editorial de prestigi: Fins a 150 hores
   • Capítol de llibre: Fins a 100 hores
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 200
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics 
  • Per un total de tres mesos d'estada en altres centres de diferent nacionalitat a la del doctorand, durant els tres anys d'inscripció en el doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 150 hores
  • Per un total de tres mesos màxim d'estada en altres centres de la mateixa nacionalitat a la del doctorand durant els tres anys d'inscripció del doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 90 hores
  • Altres durades de manera proporcional
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 150
 • Seguiment de reunions de Projectes d'I+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Participació en projectes internacionals com a equip de treball: 100 hores
  • Participació en projectes nacionals com a equip de treball: 75 hores
  • Col·laboració en projectes de recerca incipients o elaboració e projectes: 50 hores
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 150

*Les hores proposades pels doctorands podran ser revisades pels tutors o la CAPD, depenent de la qualitat del congrés/revesteixi.

Informació proporcionada per: InfoCampus