UJI

Criteris d'admissió al programa i places

Última modificació: 21/03/2018 | Font: InfoCampus

Els requisits d'admissió i selecció específics del programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament són els següents:

  • L'estudiant que haja realitzat el màster universitari internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament amb el quart semestre de recerca, podrà sol·licitar l'admissió al programa de doctorat i la seua inscripció en una de les línies de recerca del doctorat.
  • L'estudiantat del màster internacional en Estudis en Pau, Conflictes i Desenvolupament, amb el quart semestre de formació professional, haurà de cursar el quart semestre en la via de recerca, que inclou les dues matèries específiques de recerca i la redacció i defensa pública de la tesi de màster (150 pàgines), per a poder ser admès en una de les línies de recerca del doctorat.
  • Es podran admetre estudiants amb altres títols de màster (durada de 120 ECTS i defensa pública de la tesi). Aquesta possibilitat dependrà dels estudis previs, del currículum i l'experiència en temes de pau, conflictes i desenvolupament de la persona sol·licitant.
  • Es podran admetre estudiants amb un mínim de 60 crèdits en altres programes oficials de postgrau sempre que hagen completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i postgrau. En aquest cas, l'estudiant haurà de cursar un dels tres semestres de docència obligatòria (30 ECTS) del màster internacional en Estudis en Pau, Conflictes i Desenvolupament i el quart semestre en la via de recerca (30 ECTS) que inclou les dues matèries específiques de recerca i la redacció i defensa pública de la tesi de màster (150 pàgines).
  • Es podran admetre candidatures amb estudis de postgrau estrangers amb títols homologats i no homologats d'acord amb la regulació vigent, article 6.d del Reial decret 99/2011, tal com s'especifica en els requisits d'admissió del màster.
     

La baremació de les sol·licituds de preinscripció es realitzarà d'acord amb els següents percentatges:

1) Carta de Projecte (60%)

2) Qualificacions (30%)

3) Altres mèrits (10%)

 

Segons l'expedient dels sol·licitants d'admissió al doctorat, el comitè acadèmic proposarà l'itinerari que han de realitzar en el màster, previ a ser admès en la línia de recerca de doctorat corresponent.

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus