panoramica UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 23/11/2017 | Font: USE

Activitats obligatòries (150 hores + realització treball de recerca):

Assistència a classes presencials en la Universitat de València, segons el calendari que s'adjunta i realització de treball final de recerca:

https://www.uv.es/dedocs/doc_mk/horarios.pdf

Taller per a l'elaboració del treball de recerca (Obligatòria, 75 hores)

Màrqueting científic (Obligatòria, 75 hores)

 

Activitats optatives:

La redacció d'articles científics (Optativa, 15 hores)

Citacions i impactes: avaluació de l'activitat investigadora en humanitats i ciències socials (Optativa, 15 hores)

RefWorks 2.0 per a la gestió de la bibliografia personal en humanitats i ciències socials (Optativa, 15 hores)

Avaluació de l'activitat investigadora i la publicació científica en obert (Optativa, 15 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16