Activitats formatives del programa

04/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Mobilitat
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Congressos Científics especialitzats
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 400
 • Formació especialitzada
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 20
  • Hores màxim: 150
 • Reunió de seguiment de projectes de R+D competitius
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Seminari permanent de recerca1
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Formació transversal2
  • Caràcter: obligatoria
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 150
1. Consulteu l'oferta per aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

Seminaris / cursos específics (obligatori)

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 20
 • Hores màxim: 150

Seminari permanent de recerca (optatiu)
Seminari organitzat pel PD en el qual els mateixos estudiants i estudiantes presenten la seua recerca en curs i intercanvien idees.

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 50

Formación transversal (obligatòria)

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 30
 • Hores màxim: 150

Congressos / Jornades Nacionals o Internacionals (obligatori)

 • Nacionals: assistència amb presentació (ponència o pòster): 40 h
 • Internacionals: assistència amb presentació (ponència o pòster): 50 h
 • Assistència sense presentació: Segons certificat
 • Assistència amb presentació a Jornades de recerca UJI o similar (ponència o pòster): 25 h
 • Hores mínim: 50
 • Hores màxim: 400

Mobilitat (optatiu)

 • Una setmana en centres nacionals:  30 h (mínim dues setmanes)
 • Una setmana en centres internacionals: 40 h (mínim una setmana)
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 480

Reunions de seguiment de projectes R+D+i (optatiu)

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 50

Publicacions (obligatori)

 • Article internacional en revista indexada (JCR, SJR): fins a 200 hores
 • Article nacional en revista indexada (JCR, SJR): fins a 150 hores
 • Article internacional en revista no indexada (amb avaluació anònima): fins a 125 hores
 • Article nacional en revista no indexada (amb avaluació anònima): fins a 100 hores
 • Ressenyes: fins a 50 hores
 • Capítol** en llibre internacional: fins a 200 hores
 • Capítol en llibre nacional: fins a 150 hores.
 • Hores mínim: 200 h
 • Hores màxim: 500 h

* El nombre d'hores serà sempre graduable en funció dels indicis de qualitat, entre els quals es tindrà en compte sobretot l'índex d'impacte de la revista en el moment de la publicació de l'article. No s'ha d'entendre, doncs, que s'assignarà automàticament el nombre màxim d'hores a totes les publicacions.

** No s'ha volgut fer cap distinció ni qualitativa ni quantitativa entre articles i capítols de llibre, atès que en les nostres disciplines les monografies col·lectives també recorren a l'avaluació per parells. L'assignació d'un nombre d'hores als capítols de llibre es durà a terme d'acord amb els següents indexs:

· Scholarly Publishers Indicators per a les humanitats i les ciencies socials (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/especializacion.html)
· Book Citation Index (http://wokinfo.com/mbl/publishers/)

Informació proporcionada per: InfoCampus