Criteris d'admissió al programa i places

31/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

A fi de prioritzar les sol·licituds d'accés, la Comissió Acadèmica analitzarà els mèrits aportats, tenint en compte proporcionalment la següent distribució:

  • Expedient acadèmic (60%)
  • Publicacions científiques (15%)
  • Beques i ajudes predoctorales (15%)
  • Experiència professional prèvia (5%)
  • Cartes de recomanació (5%)

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Oferta de places

  • 25 places
Informació proporcionada per: InfoCampus