panoramica UJI

Directors i directores de tesi externs al programa

Última modificació: 27/03/2018 | Font: USE

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Informàtica que estan supervisant tesi en l'actualitat.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Barrachina Mir, Sergio (barrachi@uji.es)

Belmonte Fernández, Óscar (Oscar.Belmonte@uji.es)

Castillo Catalán, María Isabel (Maribel.Castillo@uji.es)

Cholvi Juan, Vicente (Vicent.Cholvi@uji.es)

Mateu Mahiques, Jorge (mateu@uji.es)

Montoliu Colás, Raúl (montoliu@uji.es)

Morales Escrig, Antonio (Antonio.Morales@uji.es)

Romero Pérez, Julio Ariel (romeroj@uji.es)

Torres Sospedra, Joaquín (Joaquin.Torres@uji.es)

Casteleyn, Sven (Sven.Casteleyn@uji.es)

Granell Canut, Carlos (carlos.granell@uji.es)

Rodríguez Sánchez, Rafael (rarodrig@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Mario di Castro (CERN)

Kannan Srinathan (International Institute of Information Technology, Hyderabad)

Paulo Menezes (Universidade de Coimbra)

Ernesto Jiménez Ruiz (University of Oxford)

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16