panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 29/03/2017 | Font: USE

Perfil d'ingrés

  • Infermer o infermera amb màster universitari en Ciències de la Infermeria (120 crèdits ECTS)
  • Infermer o infermera amb 120 crèdits ECTS de formació de màster, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS han de ser de recerca.
  • Infermer o infermera amb dos anys d'especialitat EIR per convocatòria nacional.
  • Infermer o infermera amb formació en màster profesionalizant: ha de cursar els complements formatius de recerca de nivell de màster que li indique la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat adaptats al seu curriculum.
  • Titulat o titulada en Ciències de la Salut d'altres titulacions: la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat realitzarà un estudi curricular individualitzat que pot generar una variabilitat de requisits àmplia. En qualsevol cas, la possibilitat de cursar qualsevol formació investigadora, està garantida des de la Universitat Jaume I.
  • A l'estudiantat procedent del doctorat en Ciències de la Salut o de programes afins se'ls realitzarà una adaptació curricular en funció de l'estat de la seua recerca prèvia.

 

Complements formatius

Als estudiants que necessiten complements de formació una vegada admesos, la comissió acadèmica del programa realitzarà una adaptació curricular individual. Els possibles complements formatius necessaris es corresponen amb les següents assignatures: 
 
Teories i models d'infermeria: 9 crèdits ECTS
 
Cronicitats, geriatria i cures pal · liatives: 12 crèdits ECTS
 
Economia de la salut: 6 crèdits ECTS
 
Gestió de serveis de salut i sociosanitaris: 6 crèdits ECTS
 
Bioètica: 3 crèdits ECTS
 
Metodologia d'investigació. Generalitats: 6 crèdits ECTS
 
Anglès aplicat a la investigació 1: 6 crèdits ECTS
 
Anglès aplicat a la investigació 2: 6 crèdits ECTS
 
Mètodes educatius: 4 crèdits ECTS
 
Tècniques qualitatives en ciències de la salut: 6 crèdits ECTS
 
Lectura crítica de publicacions científiques 1: 4 crèdits ECTS
 
Lectura crítica de publicacions científiques 2: 6 crèdits ECTS
 
Pràctica clínica basada en l'evidència: 6 crèdits ECTS
 
Tècniques quantitatives en ciències de la salut i demografia sanitària: 12 crèdits ECTS
 
Documentació científica 1: 4 crèdits ECTS
 
Documentació científica 2: 4 crèdits ECTS
 
Treball Final de Màster: 20 crèdits ECTS

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16