panoramica UJI

Criteris d'admissió al programa i places

Última modificació: 16/09/2016 | Font: USE

Criteris de selecció i accés propis del Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporanis

En el procés de selecció i admissió d'estudiants es tindran en compte els següents items amb el % de ponderació de cadascun:

  • Expedient acadèmic (valorat en funció de la nota mitjana global) (50%)
  • Expedient acadèmic de les assignatures relacionades amb l'àmbit de la Història Contemporània (30%)
  • Curriculum vitae (publicacions, beques, premis, etc.) (10%)
  • Idiomes científics (5%)
  • Entrevista personal, si escau (5%)

Els procediments per a la revisió d'aquests criteris s'articulen pel coordinador del Programa a partir de les consideracions realitzades pels doctors que participen en el mateix.

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16