UJI

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

Última modificació: 22/03/2019 | Font: InfoCampus

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

 

Altres membres de la CAPD:

  • Mercedes Alcañiz Moscardó
  • Rosalía Torrent Escaples
  • Carmen Corona Marzol
  • Mª José Gámez Fuentes
  • Sonia Reverter Bañón
  • Consol Aguilar Ródenas 
  • M. Josefina Mateu Carruana
  • David Luis López (representant de l'estudiantat)
Informació proporcionada per: InfoCampus