Perfil d'ingrés

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'accés es defineix al voltant de tres aspectes:

  • Capacitat investigadora en l'àmbit de l'ètica i la filosofia política (capacitat per a utilitzar els valors i judicis morals enfront de les diferents praxis humanes i ser capaços de raonar críticament; capacitat per a utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política; capacitat per a organitzar i desenvolupar un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment).
  • Possessió dels coneixements que és possible adquirir a través d'un màster en l'àmbit de l'ètica i la filosofia política (coneixements sobre el pensament dels clàssics i les tendències actuals en l'àmbit de la filosofia moral i política; coneixements sobre les diferents teories de la ciutadania i la democràcia i les qüestions estretament lligades a aquestes,com ara interculturalitat, desenvolupament humà, justícia global i ètica cívica; coneixements sobre l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, etc.).
  • Coneixement de castellà de nivell B2 o equivalent.


Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia dels estudiants.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus