Línies d'investigació

17/09/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa s'articula en una única línia de recerca denominada "recerca educativa" l'amplitud de la qual i caràcter multidisciplinari permet abordar el fet educatiu des de múltiples aspectes:

Sublínia 1: Processos de millora escolar i respostes educatives en contextos de diversitat, des de pressupostos d'equitat i justícia social, pràctiques educatives interculturals i inclusives, enfocament sociocomunitario i metodologia de recerca-acció participativa (IAP); aproximació etnogràfica a la realitat escolar i social; 

Grups de recerca vinculats:
Millora educativa i ciutadania crítica (MEICRI):
https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=220 o també la web: http://meicri.uji.es/

Sublínia 2: Didàctica de la llengua i la literatura (DLL) i pedagogia crítica; gènere, literatura infantil, formació d'identitats; DLL lligada a l'aprenentatge dialógico i l'alfabetització digital. Teoria educativa crítica i Metodologia comunicativa crítica (MCC);

Grups de recerca vinculats:
Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=228

Sublínia 3: Investigació educativa en contextos en els quals l'art i la inclusió són un vehícle de transformació social. Metodologies focalitzades en la investigació biogràfic-narrativa i la investigació-acció.

EDARSO - Educació, Art i Societat

 

Sublínia 4: Educació musical i l'exploració de l'entorn sonor com a eines de comprensió de la música en la societat actual i les seues conseqüències en l'àmbit de l'educació general i de la didàctica de la música; metodologies d'anàlisis i comprensió de l'hàbitat sonor, efectes i cerca d'alternatives; i

Grups de recerca vinculats:
Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=217

Sublínia 5: Salut escolar, hàbits higiènics associats a la salut, benestar i rendiment acadèmic.

Grups de recerca vinculats:
Physical Activity, Fitness and Health (LIFE): https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=263

Informació proporcionada per: InfoCampus