Perfil d'ingrés

14/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


El perfil d'ingrés recomanat són els estudiants que provenen del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el Màster Universitari en Psicopedagogia, o de qualsevol altre màster relacionat amb l'àmbit educatiu, la pedagogia, les didàctiques específiques o la recerca educativa, o Llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia.

Informació proporcionada per: InfoCampus