Activitats formatives del programa

04/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Curs de redacció d'articles per a revistes científiques (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 30
 • Formació transversal (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 150
  • Hores màxim: 150
 • Seminari de tècniques de recerca en educació (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Presentació de comunicacions en congressos, seminaris o jornades nacionals o internacionals (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Per cada presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 100
 • Estades en universitats o centres de recerca nacionals o internacionals de reconegut prestigi (optatiu)
  • Una setmana: 40 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Observatoris d'entorns culturals i educatius / seminaris temàtica tesi (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si no presenten hores al certificat, un dia: vuit hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Publicacions (optatiu)
  • Article publicat en revistes indexades en Web of Science, JCR, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch®Journal Citation Reports/Social Sciences Edition: 150 hores
  • Article publicat en revista Scopus ERIH, LATINDEX, RESH, ISOC, DIALNET, REDINED, DICE: 80 hores
  • Llibre complet en editorial de prestigi: 150 hores
  • Edició de llibre en editorial de prestigi: 70 hores
  • Capítol de llibre: 80 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seminari sobre educació i gènere (optatiu)
  • Màxim 10 hores
 • Participació en reunions de seguiment de projecte d'R+D competitiu (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat. El certificat cal que el signe la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l’activitat mensual.
  • Cada reunió es computarà per tres hores (orientatiu).
  • Vuit reunions per any
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 90*

*Màxim 30 hores anuals

 

Informació proporcionada per: InfoCampus