panoramica UJI

Administració d'empreses i màrqueting

Última modificació: 12/06/2017 | Font: USE
  • GRECO - Estratègia, gestió del coneixement i la innovació, i aprenentatge organitzatiu

Competitivitat, estratègia, actius intangibles, gestió del coneixement, gestió de la innovació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la qualitat, internacionalització, competència versus cooperació, aliances estratègiques, xarxes interempresariales, districtes industrials, PIME, turisme, indústria ceràmica. Competitiveness, strategy management, intangible assets,knowledge management, innovation management, organizational learning, quality management, internationalization, competition versus cooperation, strategic alliances, interenterprise networks, industrial districts, SME, tourism, ceramic industry.

  • MITE: Innovation, technology and operations management

Direcció d'operacions, gestió de la innovació, direcció de la tecnologia.
Operations management, innovation management, technology management.

  • EXCELLENTIA: qualitat, innovació i persones

Excel·lència empresarial, qualitat total, direcció de recursos humans, gestió del coneixement, direcció de la innovació. Business excellence, Total quality management, human resource management, knowledge management.

  • AERT - Aliances estratègiques, xarxes i territori

Aliances estratègiques, xarxes socials, districte industrial, agrupament regional, capital social, canals de distribució, logística.
Strategic alliances, social networks, industrial district, regional clusters, social capital, màrqueting channels, logistics.

  • METTA: Aprenentatge, canvi i desenvolupament organitzatiu

Aprenentatge, canvi i desenvolupament organitzatiu.
Organizational learning, change and development.

  • Organització i aprenentatge virtual, recursos humans i ciberpsicologia / IIDL

Noves tecnologies i organització de recursos humans. Motivació, actituds i interacció virtual, comportament en l'organització, E-learning i entorns virtuals/presencials d'aprenentatge i interacció, ciberpsicologia.
New Technologies and Human Resources Organization. Motivation, Attitudes and Virtual Interaction, Organizational Behaviour, E-learning and Virtual/Presential Interactive Learning Environments, cyberpsychology.

  • IMK - Innovació en màrqueting

Màrqueting, màrqueting, publicitat, serveis, estudi de mercats, distribució comercial.
Màrqueting, advertising, services, market research, retailing and distribution.

  • Creació d'empreses innovadores màrqueting / entrepreneurship interface

Entrepreneurship, màrqueting, creació d'empreses, noves empreses globals, estratègies d'internacionalització, capacitats de màrqueting, networks. Entrepreneurial ventures, global new ventures, international strategies, màrqueting capabilities, networks.

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16