panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 25/11/2015 | Font: USE

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat per a l'accés al programa de doctorat serà el d'un estudiant amb formació (grau o master) en els àmbits previstos en les línies de recerca proposades: economia, finances i comptabilitat, administració d'empreses i màrqueting. Es tindran en consideració així mateix, aquelles àrees que siguen afins a les anteriorment esmentades: enginyeries, psicologia, relacions laborals, matemàtiques, estadística, etc.

 

Complements formatius

La Comissió Acadèmica, i d'acord amb perfil de cada estudiant admès en el programa, determinarà els complements de formació específica. Aquests complements formatius seran matèries cursades en títols oficials de master o grau afins al programa de doctorat i impartits en la Universitat Jaume I. Quan per la seua especificitat la necessitat de formació no es puga obtenir cursant aquestes matèries, la comissió acadèmica podrà determinar altres complements formatius impartits fora de l'oferta acadèmica de la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16