Activitats formatives del programa

14/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Participació en congressos nacionals o internacionals
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en l'estranger
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Publicacions indexades 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Reunió de seguiment de projectes d'R+D competitius 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a seminaris
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250
 • Workshop en Economia i Empresa
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 75

 


 

Còmput horari per activitats

 • Participació en congressos nacionals i internacionals (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si no apareixen reflectides les hores en el certificat:
   • Assistència sense presentació:
    • Nacional: 13 hores
    • Internacional: 25 hores
   • Assistència amb presentació:
    • Nacional: 25 hores
    • Internacional: 50 hores
   • Discussant:
    • Nacional: 15 hores
    • Internacional: 20 hores
   • Pòster:
    • Nacional: 15 hores
    • Internacional: 25 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en universitats o centres de recerca (optatiu)
  • Nacional per setmana: 20 hores
  • Internacional per setmana: 40 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Reunions de seguiment de projectes d'R+D+i competitius (optatiu)
  • Cada reunió es computarà per dues hores (orientatiu).
  • El certificat cal que el signe la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual.
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Publicacions (optatiu):
  • Indexades (matisable per posició en el rànquing)
   • Article JCR:
    • Nacional: 100 hores
    • Internacional: 200 hores
   • Article no JCR: 
    • Nacional: 100 hores
    • Internacional: 130 hores
   • Capítol de llibre en editorial indexada:
    • Nacional: 50 hores
    • Internacional: 75 hores
  • No indexades
   • Documents de treball: 50 hores
   • Entregables, etc: (fins a) 100 hores
   • Capítol de llibre en editorial no indexada:
    • Nacional: 20 hores
    • Internacional: 35 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Workshop de doctorands i doctorandes  en Economia i Empresa (optatiu)
  • Activitat recomanada 
  • Aquestes hores són orientatives. Per defecte, es computaran les hores especificades en el certificat.
  • Assistència sense presentació: 2 hores
  • Assistència amb presentació: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 75
 • Seminaris / cursos / formació transversal1 (optatiu)​
  • Formació transversal: segons certificat
  • Si no apareixen les hores recollides en el certificat.
   • Seminaris i cursos:  consulteu la guia de l'Aula Virtual per a més detalls.
   • Assistència: consulteu la guia de l'Aula Virtual per a més detalls.
   • Ponència: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250
1. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.
Informació proporcionada per: InfoCampus