Professorat del programa

02/06/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DRET DEL TREBALL I DRET CIVIL

Dr. Luis Martínez Vázquez de Castro (vazquez@uji.es)

Dra. Iciar Cordero Cutilla (icordero@uji.es)

Dra. Patricia Escribano Tortajada (pescriba@uji.es)

Dra. Arantzazu Vicente Palacio (arantzazu.vicente@dtr.uji.es)

Dra. Immaculada Ballester Pastor (iballest@uji.es)

Dra. Maria Amparo Garrigues Giménez (garrigue@uji.es)

Dra. Margarita Miñarro Yanini (myanini@uji.es)

Dr. Santiago García Campá (gcampa@uji.es)

Dra. Carmen Lázaro Guillamón (Carmen.Lazaro@uji.es)

Dra. Amparo Montañana Casani (mcasani@uji.es)

Dra. Carmen Boldó Roda (boldo@uji.es)

Dr. Vicent García Edo (garciav@uji.es)

Dra. Maria Chiara Marullo (marullo@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DRET DE L'EMPRESA I DRET PÚBLIC

Dr. Juan Luis Gómez Colomer (colomer@uji.es)

Dra. Andrea Planchadell Gargallo (planchad@dpu.uji.es)

Dra. María Angeles Pérez Cebadera (maperez@uji.es)

Dra. Ana Beltrán Montoliu (beltrana@uji.es)

Dr. Jose Luis Blasco Díaz (blasco@uji.es)

Dra. Marta Oller Rubert (oller@uji.es)

Dra. Lidón Lara Ortiz (mlara@uji.es)

Dr. Germán Orón Moratal (oron@uji.es)

Dr. Diego González Ortiz (ortiz@uji.es)

Dra. María Victoria Petit Lavall (petit@uji.es)

Dra. Maria Luisa Cuerda Arnau (cuerda@dpu.uji.es)

Dra. Catalina Vidales Rodríguez (vidales@uji.es)

Dr. Antonio Fernández Hernández (anandez@uji.es)

Dr. Juan José Periago Morant (periago@uji.es)

Dra. María del Rosario García Mahamut (garciar@uji.es)

Dra. Cristina Pauner Chulvi (pauner@uji.es)

Dra. Beatriz Tomás Mallén (tomas@uji.es)

Dr. Mariano Javier Aznar Gómez (maznar@uji.es)

Dr. Ignacio Aymerich Ojea (ojeda@uji.es)

Dr. Jesús García Cívico (civico@uji.es)

Dr. Achim Pütz (putz@uji.es)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus