Dret de l'empresa i dret públic

05/05/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Contracte de transport; Dret de la navegació aèria i marítima; Transport i assegurances; Infraestructures del transport; Transport postal; Dret de la competència i transport.
 • Manteniment de la pau i la seguretat internacionals; Protecció internacional dels drets humans, especialment dels grups vulnerables i les persones amb discapacitat; Dret internacional humanitari.
 • Protecció internacional del patrimoni cultural, especialment el patrimoni subaquàtic.
 • Dret del Comerç internacional.
 • Dret internacional del medi ambient.
 • Dret de la Unió Europea.
 • Tributs, impostos, taxes i contribucions especials; Finançament territorial; Hisendes locals i comunitats autònomes; Fiscalitat Internacional; ambiental i immobiliària.
 • Protecció processal del crèdit.
 • La pretensió processal (modernes concepcions, class actions).
 • Principis rectors del Poder Judicial; Dret Probatori; Principis i institucions bàsiques del procés civil i penal: Anàlisi de Dret comparat (Alemanya, Itàlia, els Estats Units); Protecció processal de les víctimes; Dret Processal Internacional, Dret Processal Comunitari; Tribunal Penal Internacional.
 • Ordenació del territori, urbanisme i habitatge; Contractació pública; Medi ambient; Dret públic econòmic (activitats econòmiques, indústria, energia, telecomunicacions, agricultura, turisme, etc.); Béns públics i patrimoni; Personal i autoritats públiques; Activitat administrativa i drets dels ciutadans.
 • Societat de la Informació i protecció de dades; Protecció de dades i drets fonamentals en conflicte; La protecció de dades en els processos electorals; Transparència i bona administració; La privacitat en un món globalitzat; Cooperació i coordinació pràctica entre les agències de protecció de dades, els comissionats de privacitat i les autoritats d’aplicació de la privacitat; Mecanismes de certificació de productes de seguretat, segells i marques de qualitat en matèria de protecció de dades.
 • Sociologia dels drets humans: anàlisi estadística de la seua efectivitat; Grups vulnerables i drets humans; Responsabilitat de les corporacions internacionals en violacions de drets; Dret internacional comparat dels drets humans.
 • Criminologia, administració de justícia, polítiques de seguretat i plans de prevenció; Convivència i espai públic; Règim i organització de la seguretat; Responsabilitat penal del menor; Delictes contra autoritats i delictes de terrorisme; Propietat industrial i intel·lectual; Dret penal del medi ambient; Dret penal socioeconòmic; Penitenciari.

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus