Perfil d'ingrés

16/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Quant als perfils d'ingrés, distingim entre estudiants que hagen cursat màsters universitaris de la branca de Ciències Jurídiques i estudiants que no hagen cursat màsters universitaris de la branca de ciències jurídiques.

 

Complements formatius

Els estudiants que hagen cursat màsters universitaris de la branca de ciències jurídiques no necessitaran complements formatius. 

Als estudiants que no hagen cursat màsters universitaris en la branca de Ciències Jurídiques se'ls exigirà complements formatius entre les assignatures següents segons el parer de la Comissió Acadèmica:

  • Introducció al Dret, Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (3 crèdits)
  • Dogmàtica Penal i Política Criminal, Màster universitari en Sistema de Justícia Penal (7 crèdits)
  • Dret, Igualtat i Discriminació, Màster Universitari en Igualtat i Gènere (3 crèdits)
  • Pràctica Constitucional, Màster Universitari en Advocacia (4 crèdits)

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus