Activitats formatives del programa

02/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions
  La finalitat principal d’aquesta activitat és la formació en la investigació i difusió científica. L’activitat inclou la preparació del treball, l’enviament per a la publicació i, si escau, la revisió seguint les recomanacions dels revisors i revisores. Les publicacions han d’estar relacionades amb l’objecte de la Tesi doctoral, podent ser nacionals o internacionals.
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim. 500
 • Formació transversal
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 150
 • Formació especialitzada
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 400
 • Mobilitat (estades en universitats o centres d’investigació de prestigi)
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Congressos científics especialitzats
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores: màxim 400
 • Altres (seminari per al seguiment d’avanç de resultats; participació en reunions de projectes d’R+D+I competitius o contractes d’investigació relacionats amb el tema de la tesi; divulgació científica a la societat).
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2 Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

CRITERIS PER A LA PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

Tipus d’activitat

Concreció

Hores

PUBLICACIONS

Publicacions indexades derivades de la tesi:

 • Articles en revistes indexades en JCR/SCIMAGO/Índexs acceptats per la CENAI per a l’especialitat
 • Llibre o capítol en editorial indexada segons:

Les publicacions han de respondre a criteris de qualitat dins de la disciplina, per a això s’atendrà el que preveu sobre aquesta qüestió l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la mateixa Universitat Jaume I .

 • L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) preveu sobre aquesta qüestió que “En el camp de les Ciències Jurídiques (…) per a la valoració de les publicacions científiques en aquest camp, s’atén, entre altres, els següents factors: que desenvolupen noves perspectives de l’ordenament jurídic; que suposen investigacions originals sobre l’evolució històrica, social o cultural de les normes; que introduïsquen propostes rellevants de perfeccionament de les normes en relació amb el sistema constitucional espanyol i europeu; que aporten coneixements i instruments conceptuals i analítics per a millorar l’eficàcia de les normes jurídiques i el compliment dels objectius que es persegueixen amb elles; que oferisquen solucions a problemes d’interpretació, llacunes i contradiccions de l’ordenament jurídic espanyol, europeu i internacional; que siguen obres de caràcter general que es reconeguen com a referència dins d’una disciplina o suposen un progrés en l’organització d’un camp temàtic poc estructurat, sempre que es tracte de la seua primera edició o d’una edició que supose canvis rellevants respecte a les anteriors.
 • En aquest camp també s’utilitza com a referència de qualitat per a les publicacions espanyoles la base de dades DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Consulta DICE.
 • Criteris establits per la Universitat Jaume I.


A més, la Comissió entén que:

 • La data de publicació o admissió del treball ha de ser posterior a l’inici dels estudis de doctorat.
 • Tots aquests treballs de recerca han d’haver-se realitzat durant el període en què es desenvolupen els estudis de doctorat, sota la supervisió del tutor o tutora i director o directora de tesi; supervisió que ha d’acreditar-se per a poder optar a aquesta modalitat. Per tant, no s’admetran treballs que s’hagen enviat a editorials o revistes prèviament a la matrícula en els estudis de doctorat.
 • El doctorand o doctoranda ha de ser l’únic signant de tots els treballs.

 

Màxim 250 h per publicació

 

Altres publicacions:

 • Derivades de la tesi, però no indexades
 • No derivades de la tesi, però indexades

 


200 hores màx. (per publicació)

100 hores màx. (per publicació)

MOBILITAT

Estades en universitats o centres d’investigació de prestigi

 • Nacional
 • Internacional


30 hores setmanals

40 hores setmanals

FORMACIÓ TRANSVERSAL

 • CURSOS / SEMINARIS
 • CONFERÈNCIES

Hores segons conste en certificat emès per l’ED-UJI.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

 

 • CURSOS / SEMINARIS / TALLERS
 • CONFERÈNCIES

Hores segons conste en certificat. Si només consten dates, s’han de computar 8 hores per dia. Determinar major còmput per als internacionals.

CONGRESSOS CIENTÍFICS ESPECIALITZATS

 

 • INTERNACIONALS
 • NACIONALS

Hores segons conste en certificat. Si només consten dates, computar 8 hores per dia. Determinar major còmput per a les internacionals.

ALTRES

 • Seminari per al seguiment d’avanç de resultats
 • Participació en reunions de projectes d’R+D+I competitius o contractes d’investigació relacionats amb el tema de la tesi
 • Divulgació científica a la societat.

50 hores màx.

Informació proporcionada per: InfoCampus