UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 15/09/2016 | Font: USE

La redacció d'articles científics (Optativa, 15 hores)

Cites i impacte, avaluació de l'activitat investigadora en Humanitats i Ciències Socials (Optativa, 15 hores)

Les convocatòries d'ajudes a la recerca (Optativa, 15 hores)

Habilitats d'expressió i argumentació oral (Optativa, 15 hores)

Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en Humanitats i Ciències Socials (Optativa, 15 hores)

Seminari de recerca en desenvolupament internacional i cooperació local (Optativa, 15 hores)

Participació en congressos nacionals o internacionals (Obligatòria, 200 hores)

Estades en centres de recerca o institucions de desenvolupament local i/o cooperació internacional a l'estranger (Optativa, 240 hores)

Publicacions indexades  (Optativa, 300 hores)

Reunió de seguiment de projectes de R+D competitius  (Optativa, 100 hores)

Assistència a seminaris (Optativa, 150 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu