Activitats formatives del programa

09/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions indexades i patents
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200 hores
  • Hores màxim: 400 hores
 • Formació transversal
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150 hores
 • Participació en congressos científics
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250 hores
 • Estades d’investigació en centres de prestigi
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 450 hores
 • Assistència a conferències, jornades i seminaris en biomedicina i salud
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150 hores

 

Còmput horari per activitats 

 • Seminaris, conferències i cornades en biomedicina i salut (optatiu)
  El certificat cal que el signe la persona que coordine l'activitat i en el cas de les conferències podran acumular-se en un sol certificat.
  • Segons certificat
  • Si en el certificat no hi ha hores: vuit hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150 hores
 • Formació transversal (optatiu)
 • Congressos científics (optatiu)
  • Autoria d'aportacions relacionades amb la tesi:
   • Ponent convidat o convidada
    • Nacionals: 50 hores
    • Internacionals: 100 hores
   • Ponent de comunicació oral:
    • Nacionals: 25 hores
    • Internacionals: 50 hores
   • Autoria de comunicació pòster:
    • Nacionals: 15 hores
    • Internacionals: 25 hores
  • Assistència a congressos sense presentació de comunicacions: 10 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250 hores
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (optatiu)
  Es considera estada en un centre de recerca la realització d'activitats en el mateix durant almenys 15 dies consecutius. Les hores reconegudes seran proporcionals a la durada de l'estada.
  • 15 dies en centre internacional: 75 hores
  • 15 dies en centre nacional: 60 hores
  • Tres mesos en centre Internacional: 450 hores 
  • Tres mesos en centre nacional: 360 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 450 hores
 • Publicacions (Obligatori)
  Com a requisit indispensable el doctorand o la doctoranda haurà d'aportar almenys un article publicat en una revista indexada, amb autoria preferent (primera o última posició o autor/a per a correspondència). En aquest sentit i com a norma, el/els article/s amb autoria preferent, no podrà/n ser utilitzats per dos doctorands per a cobrir aquest requisit. Excepcionalment, es podrà aportar un mateix article per dos doctorands si i només si:
 1. L'article està publicat en una revista de Q1
 2. Els dos doctorands són co-primers autors (o tots dos ocupen una posició preferent d'autoria)
 3. No es tracta d'un article de revisió
 4. Es justifica adequadament per la direcció de les tesis en funció de la contribució complementària de tots dos doctorands als resultats de l'article.
 • Articles en revistes indexades en Scopus o JCR*
  • Q1 o Q2: 200 hores
  • Q3: 150 hores
  • Q4: 100 hores
 • Capítols de llibre o llibre**
  • Llibre editat en llengua no anglesa: 25 hores
  • Llibre editat en anglès: 50 hores
 • Edició o autoria de llibre complet**
  • Llibre editat en llengua no anglesa: 50 hores
  • Llibre editat en anglès: 100 hores
 • Autoria no preferent:
  • Les publicacions en les quals el doctorand o la doctoranda no siga autor o autora preferent: 50% de les hores
  • En el cas d'estudis multicèntrics, la CAPD valorarà la participació del doctorand o la doctoranda per a assignar les hores de l'activitat.
 • Hores mínim: 200
 • Hores màxim: 400 

* La CAD podrà assignar hores addicionals quan la qualitat de l'article es considere excepcional sobre la base d'indicis de qualitat addicionals.

** Es tindran en compte aquells capítols publicats en llibres d'editorials de prestigi internacional. S'exclouen llibres publicats per editorials predatòries. La CAD podrà assignar hores addicionals quan el llibre o capítol es considere excepcional sobre la base d'indicis de qualitat addicionals.

Informació proporcionada per: InfoCampus