Criteris d'admissió al programa i places

02/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En cas que les sol·licituds que compleixin els requisits superin el nombre de places ofertades, es realitzarà una prelació dels candidats per a la seva admissió, d'acord amb els següents criteris quantitatius:

  • Expedient acadèmic del Grau i Màster, fins a 40 punts
  • Proposta de tesi avalada per supervisors o supervisores, fins a 30 punts
  • Coneixement de llengües d'interès científic, fins a 20 punts
  • D'altres, fins a 10 punts.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi 

 

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Universitat Jaume I compta amb una Unitat de Suport Educatiu (USE) que, d'acord amb el Programa d'Atenció a la Diversitat, proporcionarà els serveis de suport i assessorament adequats i avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Oferta de places

  • 15 places 
Informació proporcionada per: InfoCampus