panoramica UJI

Requisits específics, criteris d'admissió i oferta de places

Última modificació: 03/05/2016 | Font: USE

Perfil idoni d'accés

Preparació universitària en història de l'art a través d'estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007, diploma d'estudis avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o suficiència investigadora segons el RD 185/85); capacitat d'entendre i raonar en espanyol; els candidats no procedents d'àmbits hispanoparlants hauran d'acreditar un nivell de coneixement d'espanyol equivalent o superior a un B2.
 

Altres perfils d'accés que, si escau, a més poden exigir cursar complements formatius:

  • Titulats universitaris amb preparació universitària d'història de l'art a través d'estudis de grau o llicenciatura, i estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007, diploma d'estudis avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o suficiència investigadora segons el RD 185/85) afins a la història de l'art, com ara belles arts, arquitectura, estètica...
  • Titulats universitaris amb experiència professional en l'àmbit de la història de l'art d'almenys tres anys i amb preparació universitària a través d'estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007, diploma d'estudis avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o suficiència investigadora segons el RD 185/85).
  • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) valorarà si la formació o experiència professional acreditada ha proporcionat el domini de la metodologia investigadora que faculte per a portar a terme tasques de recerca en l'àmbit de l'activitat artística, capacitant per a concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral en la disciplina. En cas contrari, la CAPD establirà els oportuns complements formatius a través del màster en Història de l'Art i Cultura Visual (UVEG – UJI), fonamentalment a través del mòdul de "Formació Investigadora"

Oferta de places

  • 3 places
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16