Programa de doctorat en Història de l'Art

12/04/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa de doctorat en Història de l'Art proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals mitjançant l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures. Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social. Juntament amb aquesta doble preparació acadèmica i professional, aquest programa faculta per a concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

El programa de doctorat en Història de l'Art és un programa interuniversitari en el qual participa la Universitat Jaume I junt a l'Universitat de València.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Laura Segarra Alegre
Coordinació acadèmica: Dr. Víctor Mínguez Cornelles

 

Programa de doctorat en Història de l'Art
Informació proporcionada per: InfoCampus