Directors de tesi externs al programa

15/12/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Ciències de la Infermeria.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

 • Alberto Arnedo Pena (Universidad Pública de Navarra)
 • Ana María Palmar Santos (Universidad Autonóma de Madrid)
 • Ana Pérez Carbonell (Universidad Miguel Hernández)
 • Carmen Nuin Orrio (Universitat de Lleida)
 • Carolina Chabrera Sanz (Universitat Pompeu Fabra)
 • Clemente Garcia Rizo (Hospital Clínic de Barcelona)
 • Diego José Feria Lorenzo (Universidad de Huelva)
 • Esther Cabrera Torres (Universitat Pompeu Fabra)
 • Fernando Alonso Pérez (Hospital Clínic de Barcelona)
 • Fernando Calvo Francés (Universidad de Las Palmas de Gran Canarias)
 • Francisco J. Vizoso Piñeiro (Hospital de Jove, Gijón)
 • Francisco Merino Torres (Universitat de Valencia)
 • Ignacio Conget Donlo (Hospital Clínic de Barcelona)
 • José Enrique Hernández Rodríguez (Universidad de Las Palmas de Gran Canarias)
 • José María Tenías Burillo (Hospital Pare Jofré de Valencia) 
 • Juan Carlos Ferrer García (Universitat de Valencia)
 • Lucía Martínez-Costa Pérez (Hospital Dr. Peset, Valencia)
 • Luciano Santana Cabrera (Hospital Universitario de Gran Canaria)
 • Margarida Jansà Morató (Hospital Clínic de Barcelona)
 • María Flores Vizcaya Moreno (Universidad de Alicante)
 • Maria Isabel Mariscal Crespo (Universidad de Huelva)
 • Noemí Eiró Díaz (Universidad de Oviedo)
 • Rafaela Camacho Bejarano (Universidad de Huelva)
 • Ricard Huerta Ramón (Universitat de Valencia)
 • Rosa María Pérez Cañaveras (Universidad de Alicante)
 • Rosario Menéndez Villanueva (Hospital Universitari La Fe Valencia)
 • Rosario Moreno Muñoz (Hospital General Univ. Castelló)
 • Vicente José Faus Llácer (Universitat de Valencia)
Informació proporcionada per: InfoCampus