Perfil d'ingrés

26/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

 • Infermer o infermera amb màster universitari en Ciències de la Infermeria (120 crèdits ECTS)
 • Infermer o infermera amb 120 crèdits ECTS de formació de màster, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS han de ser de recerca.
 • Infermer o infermera amb dos anys d'especialitat EIR per convocatòria nacional.
 • Infermer o infermera amb formació en màster profesionalizant: haurà de cursar els complements formatius de recerca de nivell de màster que li indique la Comissió Acadèmica del programa de doctorat adaptats al seu curriculum.
 • Titulat o titulada en Ciències de la Salut d'altres titulacions: la Comissió Acadèmica del programa de doctorat realitzarà un estudi curricular individualitzat que pot generar una variabilitat de requisits àmplia. En qualsevol cas, la possibilitat de cursar qualsevol formació investigadora està garantida des de la Universitat Jaume I.
 • A l'estudiantat procedent del doctorat en Ciències de la Salut o de programes afins se'ls realitzarà una adaptació curricular en funció de l'estat de la seua recerca prèvia.

 

Complements formatius

A l’estudiantat que necessite complements de formació una vegada admés, la Comissió Acadèmica del programa li realitzarà una adaptació curricular individual. Els possibles complements formatius necessaris es corresponen amb les següents assignatures: 

 • Teories i Models d'Infermeria: 9 crèdits ECTS
 • Cronicitats, Geriatria i Cures Pal · liatives: 12 crèdits ECTS
 • Economia de la Salut: 6 crèdits ECTS
 • Gestió de Serveis de Salut i Sociosanitaris: 6 crèdits ECTS
 • Bioètica: 3 crèdits ECTS
 • Metodologia d'Investigació. Generalitats: 6 crèdits ECTS
 • Anglès Aplicat a la Investigació 1: 6 crèdits ECTS
 • Anglès Aplicat a la Investigació 2: 6 crèdits ECTS
 • Mètodes Educatius: 4 crèdits ECTS
 • Tècniques Qualitatives en Ciències de la Salut: 6 crèdits ECTS
 • Lectura Crítica de Publicacions Científiques 1: 4 crèdits ECTS
 • Lectura Crítica de Publicacions Científiques 2: 6 crèdits ECTS
 • Pràctica Clínica Basada en l'Evidència: 6 crèdits ECTS
 • Tècniques Quantitatives en Ciències de la Salut i Demografia Sanitària: 12 crèdits ECTS
 • Documentació Científica 1: 4 crèdits ECTS 
 • Documentació Científica 2: 4 crèdits ECTS
 • Treball de Final de Màster: 20 crèdits ECTS
Informació proporcionada per: InfoCampus