Criteris d'admissió al programa i places

09/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a l’estudiantat de nova admissió: (aprovats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat)

 • Estar en possessió de la diplomatura o grau en Infermeria.
 • Tenir 120 crèdits ECTS de formació en màster universitari, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS han de ser de formació en recerca.
 • En la formació de màster s’inclou un treball de final de màster que consisteix en una recerca amb resultats, elaborada d’acord amb la guia de TFM que es troba disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/31776.
 • Currículum que incloga:
  • Coneixement d’anglès acreditat. Nivell B2
  • Nota mitjana del màster de 7 (en una escala de 0-10)
  • Dues cartes de referència, una de professorat i una altra de la supervisió o direcció d’Infermeria
 • L’estudiantat ha de ser seleccionat per la Comissió Acadèmica del programa prèvia acceptació del professorat investigador expert en el tema, de manera que:
  • Els objectius i metes de recerca de l’alumnat han de ser congruents amb les àrees del professorat expert i dels recursos institucionals.
  • L’alumnat ha d’establir un patró de productivitat científica mitjançant la col·laboració amb altre professorat investigador d’Infermeria i d’altres disciplines, en projectes científics que resulten de la presentació i publicació dels seus treballs.
  • L’estudiantat ha d’obtenir finançament mitjançant beques acadèmiques i de recerca internes o externes.

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Oferta de places

 • 15 places
Informació proporcionada per: InfoCampus