Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria

10/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest doctorat està avalat per equips de recerca de reconegut prestigi i institucions de diferents entorns geogràfics capdavanters en la recerca d'infermeria que garanteixen la qualitat del programa. Té un enfocament orientat cap a la recerca de problemes i alternatives de solució per a les persones que pateixen malalties cròniques, de manera que des de la infermeria es puguen aportar millores a la seua qualitat de vida. Així mateix, el programa ofereix a l'estudiantat temes de recerca tant de gestió clínica com d'història de la infermeria que completen un conjunt de possibilitats de desenvolupament per als professionals d'infermeria que tinguen interès a avançar en els entorns clínics, acadèmics o professionals.

El programa de doctorat en Ciències de la Infermeria és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Natividad Cabedo Gomar
Coordinació acadèmica:  Adelaida Zabalegui Yárnoz
Gestió Acadèmica: María Loreto Maciá Soler

 

Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria
Informació proporcionada per: InfoCampus