Criteris d'admissió al programa i places

09/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Poden sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la Universitat Jaume I els qui complisquen els requisits d'accés al doctorat establits en el Reial decret 99/2011 de 28 de gener, així com els requisits i criteris addicionals que es fixen per a seleccionar i admetre els doctorands en cada programa de doctorat.

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de titulat o graduat en Psicologia que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.
 • Màster universitari en Psicologia General Sanitaria
 • Màster universitari en Cervell i Conducta
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster universitari en Intervenció Social i Familiar

Els continguts d'aquests estudis previs que assenyalen les principals capacitats i coneixements previs són els relatius a les línies de recerca del programa de doctorat, en matèries de psicologia de la salut, psicopatologia, neuropsicologia, neurociencia, psicologia del treball i de les organitzacions, i intervenció psicosocial en àmbits socials i familiars.

En un altre cas, que s'haja cursat un màster similar a un d'aquests cinc, que garantisquen estudis del mateix nivell i branca de coneixement, així com coneixements i capacitats similars.

Si s'està en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o s'ha aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85, haurà d'haver-lo cursat en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiant haurà d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés equivalent al B1.

Els criteris de valoració i selecció d'estudiants amb el pes específic, en termes percentuals, que va a tenir cadascun d'aquests criteris, inclosos els relatius a estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, són els següents:

 • Expedient acadèmic (50%)
 • Publicacions científiques (25%)
 • Experiència en R+D+I (15%)
 • Experiència professional prèvia (5%)
 • Cartes de recomanació (5%)

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb necessitats educatives especials. En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament de la Universitat Jaume I avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Aquests serveis estan inclosos en la USE (Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I).

En tot cas, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat vetlarà perquè els estudiants amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, compten amb aquests serveis de suport i assessorament adequats que ja té la Universitat Jaume I.

 

Oferta de places

 • 20 places
Informació proporcionada per: InfoCampus