Activitats formatives del programa

05/05/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Elaboració d'una publicació per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Seminari permanent de recerca
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Assistència a congressos i conferències de caràcter científic
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seguiment de reunions de projectes d'R+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminari permanent de recerca (obligatori)
  • Una sessió de discussió mensual (10 sessions en total) en la qual participen obligatòriament els estudiants i estudiantes del programa i voluntàriament els professors interessats en l'objecte de la discussió.
  • A l'estudiantat de doctorat se li computen dues hores per la preparació del material de la sessió (estudi, elaboració de temes de discussió) i tres hores de treball en la sessió.
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics (obligatori)
  • Selecció d'un curs de 20 hores presencials mínim i almenys 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Participació com a ponent en el marc de seminaris sobre matèries relacionades directament amb el seu doctorat.
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca (obligatori)
  • Selecció d'un curs de 20 hores presencials i 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Hores mínim: 80
  • Hores màxim: 80
 • Assistència a congressos i conferències de caràcter científic* (optatiu)
  • Comunicació en congrés internacional amb publicació en acta: fins a 100 hores
  • Comunicació en congrés nacional amb publicació en acta: fins a 50 hores
  • Comitè científic organitzador de congressos: fins a 50 hores   
  • Participació com a ponent en jornades científiques o seminaris: fins a 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Elaboració de publicacions per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi* (optatiu)
  • Articles en revistes indexades: 
   • Article publicat en revista ISI (Q1 a Q3): 200 hores
   • Article publicat en revista ISI Q4, Scopus, Latindexo equivalent: fins a 150 hores
  • Llibres i capítols de llibre:
   • Llibre complet en editorial de prestigi: fins a 200 hores
   • Llibre complet: fins a 150 hores
   • Edició de llibre en editorial de prestigi: fins a 150 hores
   • Edició de llibre: fins a 100 hores
   • Capítol de llibre en editorial de prestigi: fins a 150 hores
   • Capítol de llibre: fins a 100 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics 
  • Per un total de tres mesos d'estada en altres centres de diferent nacionalitat a la del doctorand o doctoranda, durant els tres anys d'inscripció en el doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 150 hores
  • Per un total de tres mesos màxim d'estada en altres centres de la mateixa nacionalitat a la del doctorand o doctoranda durant els tres anys d'inscripció del doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 90 hores
  • Altres durades de manera proporcional
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seguiment de reunions de projectes d'R+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Participació en projectes internacionals com a equip de treball: 100 hores
  • Participació en projectes nacionals com a equip de treball: 75 hores
  • Col·laboració en projectes de recerca incipients o elaboració e projectes: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150

*Les hores proposades pels doctorands o doctorandes podran ser revisades pels tutors o tutores o la CAPD, en funció de la qualitat del congrés / revista.

Informació proporcionada per: InfoCampus