Llengua i literatura espanyoles

15/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Anàlisi de fenòmens de contacte de llengües (interferència,  canvi de codi, etc.) en el món hispànic. Anàlisi de les conseqüències lingüístiques més habituals del bilingüisme social, amb especial atenció a les quals es produeixen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i el món hispànic en general. Entre elles es dedica una atenció preferent als fenòmens d'interferència lingüística, préstec lèxic i canvi de codi.
Sociolingüística i sociopragmática de l'espanyol. La present línia de recerca té dos vessants. La primera gira entorn dels principis i mètodes de la denominada sociolingüística variacionista. Un dels principals fruits d'aquesta línia ha sigut la compilació de dos extensos corpus, com el Corpus Sociolingüístic de Castelló, o el més recent compost textos escrits propers al pol de la immediatesa comunicativa entre els segles XVI i XX. A partir d'aquests, s'han realitzat nombroses recerques sincròniques i diacròniques sobre diverses variables de l'espanyol. Pel que es refereix al vessant sociopragmática, aquesta s'ha centrat en l'anàlisi qualitativa i quantitatiu de recursos lingüístics i estratègies habituals en el debat polític-electoral.
Literatura espanyola i hispanoamericana. Història de la Literatura Espanyola: èpoques, autors i obres, en particular dels segles XIX, XX i XXI: narrativa i poesia. Claus d'interpretació i anàlisi de textos literaris: Teoria i pràctica textuals. L'assaig literari: la seua especificitat  i mitjans de comunicació.
Ensenyament de literatura . Els textos periodístics i publicitaris en l'ensenyament de la llengua. Els mitjans audiovisuals: la cultura de la imatge i la llengua oral en l'ensenyament. Els nous models en l'ensenyament de la literatura: literatura comparada, teoria dels polisistemas i del camp literari; nous enfocaments en l'ensenyament de la periodització literària.

Equip d'investigació i persones de contacte:

José Luis Blas (blas@uji.es)

Santiago Fortuño (fortuno@uji.es)

Javier Vellón (vellon@uji.es)

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus